Natuurgidsen

Domaine le Moiron is rijk aan planten, dieren en paddenstoelen. Op het 14 hectare grote domein van Centre Lothlorien vind je honderde verschillende paddestoelen, flora en fauna. Ontdek ze allemaal aan de hand van deze natuurgidsen.

Natuurgids

De natuur op het Domaine le Moiron en in de bossen en weilanden in de omgeving is rijk aan planten, dieren en paddenstoelen. De kalkrijke, leemrijke bodems herbergen vele in Nederland zeldzame of uitgestorven soorten: enkele soorten die we nog sporadisch in Limburg tegenkomen – zoals de Purperorchis – vinden we hier in nog grote hoeveelheden.

Het is een genot om bijna dagelijks op iets te stuiten waar we in Nederland moeizaam naar moeten zoeken; Ringslang, IJsvogel, Gele kwikstaart en Groene specht. Koninginnepage, Gehakkelde aurelia en Populierenpijlstaart. Rivierkreeft, Zeelt en Beekjuffer. Kortom, voor iedere natuurliefhebber valt hier veel te beleven.

Sinds 2005 wordt er wat intensiever geïnventariseerd: we proberen beter in kaart te brengen wat er leeft op het landgoed zelf en in de directe omgeving.

Paddenstoelen, planten en fauna

We dagen iedereen uit om mee te zoeken!
Op de website staan soortenlijsten van wat we al gevonden hebben, soms met een uitgebreide fotogids met opvallende en bijzondere soorten.

Heb je geen zin om het in je eentje te doen? Er zijn vaak excursies waarbij we er gezamenlijk op uittrekken om de omgeving te ontdekken!