Planten
De natuur op het Domaine le Moiron en in de bossen en weilanden in de omgeving is rijk aan planten, dieren en paddenstoelen. Het domein is 14 hectare groot. Sinds 2005 wordt er wat intensiever geïnventariseerd: we proberen beter in kaart te brengen wat er leeft op het landgoed zelf en in de directe omgeving. We dagen iedereen uit om mee te zoeken!

Natuurgids planten

Inventarisaties

In mei 2007 heeft Maurice van der Molen vele planten gefotografeerd die op het landgoed en in de directe omgeving voorkomen en daarvan een lijst samengesteld die nu op deze webstek te vinden zijn. Er zijn zeker nog honderden meer soorten te vinden, alleen al op het landgoed zelf, laat staan in de omgeving. Vanaf 2008 zal de inventarisatie doorgaan en wellicht kun je ook meedoen! Af en toe zullen we er ook gezamenlijk op uitgaan.

Van Purperorchis tot Hondskruid

Bijzondere soorten

Eén van de meer bijzondere soorten op het landgoed is de Purperorchis (zie hierboven), die in het gras link op het achterste veld staat bij de sparren, waar hij symbiont mee is. Dit is een soort die in Nederland met uitsterven wordt bedreigd. Hier vinden we hem gelukkig op meerdere plekken verspreid in de bossen. Meestal in kleine groepjes onder Beuk. Op de plek op het veld stonden slechts twee exemplaren. Andere orchideëen die we in op het landgoed vinden zijn: Mannetjesorchis langs de zuidwand van het stuwmeer, Hondskruid bij de Entboom en Vogelnestje langs het bospad achter de Tipi-heuvel. In de omgeving vinden we het bijzondere Bleek bosvogeltje in sparrenbos en de onopvallende op sommige plekken massaal groeiende Grote keverorchis. Ander leuke planten zijn de niet in Nederland voorkomende Bastaardmelisse en de Walstrobremraap.