Jongerenopvang

Tijd om te reflecteren op het leven en een plan te maken voor de toekomst

Opvang jongeren

Wij bieden sinds 2008 elk jaar een plek aan 1 of 2 jongeren die tijdelijk niet thuis willen of kunnen wonen.
Door uit hun vertrouwde omgeving te zijn, kunnen de jongeren makkelijker reflecteren op hun leven en een plan maken voor hoe ze verder willen. Wij begeleiden hierin. De jongeren werken daarnaast een aantal uren per dag mee op het centrum. Deze trajecten worden aangeboden in samenwerking met Traject 58 uit Haren, het UWV of andere instanties of worden uit het zogenaamde rugzakje gefinancierd.

Als er ruimte is, kan er ook op particuliere basis deelgenomen worden aan dit project. Meer informatie: 00 33 325 03 40 86

Begeleiding vanuit Lothlorien

Fredy Wamelink. Zij heeft 20 jaar ervaring in het onderwijs in Nederland, zowel in het management als voor de klas. Ze woont en werkt sinds 2005 gedeeltelijk op Centre Lothlorien. Zij heeft zelf twee volwassen kinderen en samen met Lucas twee kleinzonen.

Lucas Slager. Initiatiefnemer Lothlorien, geeft cursussen en workshops alsmede persoonlijke begeleiding en maatwerktrajecten vanuit de visie dat het leven om mensen gaat en dat elk mens gezegend is met veel talent en kwaliteiten. Lucas heeft drie volwassen zoons en twee kleinzonen.